Ansøgning 2023

Hansted Live har flere samarbejdspartnere samt eksterne leverandører og er altid interesseret i at udvikle festivalens udtryk når det gælder udbud i form af mad, drikke og underholdnings tilbud til vores gæster.
Hvis du mener at du/i kan medvirke til at vores gæster kan få en bedre oplevelse vil vi glæde os til at høre fra jer.

Der er ingen ansøgningsfrist, men der sælges efter først til mølle princippet.
Hansted Live står selv for salget af boder. Ring eller skriv for yderligere.


Det er en forudsætning for at kunne deltage, at der bliver skiltet med navn og forretningsadresse, samt at “boden” er registreret hos Told & Skat. Registreringsbevis skal kunne forevises på forlangende. Sælges der mad og/eller drikkevarer er det et krav at der forefindes gyldig dokumentation fra Fødevarestyrelsen samt at alle ansatte har de nødvendige licenser som f.eks. næringsbrev eller lign.

Priser

Prisen og samarbejdet kan variere og skal derfor forhandles direkte med festivalchef Lars Aagaard.

Opstilling og Nedtagning

Der kan opstilles boder fra onsdag d. 26. juli 2023 kl. 16.00. Vi kræver, at der er opstillet senest torsdag d. 27. Juli 2023 kl. 10.00
Pladsen skal være ryddet og rengjort senest søndag d. 30. juli 2023 kl. 14.00.


Regler for samarbejdspartnere

Festivalen kan aflyse en bod, hvis Politiet eller Beredskabschefen ikke finder forholdene i orden.
Der vil blive foretaget kontrol af bodens el- og gasinstallationer samt brandslukningsudstyr ved ankomst.
Der må kun sælges fra den anviste plads.
Der er strømudtag på 220 V. Medbring selv forlængerkabel på min. 20 meter. Max. 2000 watt pr. bod. Vi kan ikke garantere alm. udtag til alle. Det vil derfor være en god idé at tage en adapter med til de blå CE-stik

I samarbejde med